/ Kosmetyka Spa Fitness

Fryzjerstwo, Kosmetyka w pełnym zakresie, Gabinety masażu, Fitness, Studia odnowy biologicznej, Siłownie

Najważniejsza jest dla nas analiza Twoich potrzeb w zakresie zaprojektowania dobrej
przestrzeni. To inwestor określa swoje oczekiwania i wymagania, a my konfrontujemy je z przepisami obowiązującego prawa (ustawy, rozporządzenia, doświadczenia własne itp.) Projekty tworzymy w bezpośredniej współpracy z Inwestorem. Zawsze przygotowujemy projekt koncepcyjny do Twojej akceptacji. Z nami masz wszystko pod kontrolą. Na każdym
etapie realizacji masz nadzór nad kształtem projektu, by końcowy efekt był najbardziej
zadowalający. Wszelkie zmiany konsultujemy w ramach ceny ustalonej na początku współpracy. Nasza praca krok po kroku:

1 – dojeżdżamy do każdej lokalizacji (pierwsze spotkanie niezobowiązujące).

2 – rozmawiamy z inwestorem o potrzebach, możliwościach, rozwiązaniach, niezbędnych dokumentach oraz – jeśli jest taka konieczność- o ewentualnych koniecznych wystąpieniach z wnioskiem o odstępstwa: od wysokości, poziomu posadzki, oświetlenia.

3 – wykonujemy własną inwentaryzację.

4 – przygotowujemy koncepcję na bazie materiałów, sugestii zebranych w trakcie
spotkań/rozmów, uwzględniając przy tym obowiązujące przepisy i wytyczne.

5 – przedstawiamy koncepcję inwestorowi (mailowo lub osobiście w zależności od
skomplikowania zagadnienia lub ewentualnego doprecyzowania tematu na miejscu).

6 – ustaloną koncepcję z inwestorem przedstawiamy rzeczoznawcom o odpowiednich uprawnieniach.

7 – po konsultacji z rzeczoznawcami przekazujemy inwestorowi ewentualne, uwagi, sugestie, zmiany w koncepcji powstałe w wyniku analizy z rzeczoznawcą.

8 – wprowadzamy ewentualne zmiany w koncepcji i przedstawiamy ją inwestorowi.

9 – po akceptacji inwestora wykonujemy projekt końcowy.

10 – przekazujemy dokumentację osobiście lub kurierem.